Have flis - Ståby savværk I/S

STÅBY SAVVÆRK I/S
Gå til indhold
Pris på tømmer
Haveflis
Blanding af Lærk og Douglas

350,00 kr pr. m3 inkl. moms

salg af flis